Tudi na Državnem izpitnem centru dnevno spremljajo stanje in ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa. Trenutno veljajo naslednje usmeritve.

Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok ostaja nespremenjen, in sicer 31. marec 2020. Prijave so možne le po e-pošti (preko eAsistenta, za ostale kandidate, ki niso dijaki šole pa preko e-pošte). Navodila glede prijave ste dijaki že dobili preko eAsistenta,.

Državni izpitni center ocenjuje, da glede na trenutno situacijo še vedno velja, da je zadnji rok za oddajo internega dela (poročila, seminarske naloge…) 15. april 2020; tudi profesorji so bili o tem že obveščeni.

Dijaki 4. ST prav tako upoštevajte koledar za izdelavo naloge pri 4. predmetu, ne pozabite na konzultacije, rok za oddajo je 11. maj 2020.

Maturantje lahko v tem času dokončate svoje obveznosti, povezane z oddajo seminarskih in projektnih nalog. Če ugotavljate, da za nalogo potrebujete literaturo, knjižnice pa so v tem času zaprte, se obrnite na svojega mentorja in se z njim dogovorite, kako boste uporabo virov in literature prilagodili danim razmeram.

Ključno sporočilo torej je, da bosta splošna in poklicna matura predvidoma izpeljani v predvidenih rokih, zato se, spoštovani maturanti, pripravljajte in učite za zrelostni izpit, četudi pouk poteka na drugačen način. Od vas zahteva več samostojnosti, samodiscipline in motivacije. Prosimo vas, da trenutno situacijo čim bolj izkoristite za priprave na maturo ter za pripravo internega dela oz. 4.predmeta.

Za konkretna vprašanja pri posameznih izbirnih predmetih se obračajte na vaše profesorje, ki bodo ravnali v skladu s trenutnimi navodili in glede  na to, kaj piše v PIKi-ih.

Glede same logistike mature se lahko obrnete na tajnico za splošno in poklicno maturo (anica.zeljeznjak@guest.arnes.si) in spremljajte RIC-ovo spletno stran. O vseh spremembah boste sproti obveščeni.

Dragi maturantje, želimo vam, da prihodnje dneve preživite čim manj stresno in  jih izkoristite za utrjevanje in nabiranje novega znanja, predvsem pa vam želimo, da ostanete zdravi!

Anica Želježnjak

Tajnica ŠMK za SM in POM

(Obiskano 881 krat, 32 krat danes.)
Dostopnost