Opis projekta:

Projekt »Eurolinks (Europe links up my Community, my Life)« je za našo šolo predstavljal mejnik saj je bil to prvo mednarodni in večstranski projekt, ki smo se ga z mentorici prof. Alexandre Kočevar in prof. Marte Strmec ter dijaki udeležili. Šolsko partnerstvo pod okriljem Evropske unije se je začelo v letu 2007. Dijaki so skozi celoten proces spoznavali različnosti šol partneric in držav, projektno delo v mednarodnih skupinah, pripravili brošuro ‘European survival guide’ in se predstavili v Evropskem parlamentu v Bruslju. Zaključno srečanje v okviru mednarodnega projekta Comenius je potekalo na naši šoli, v tednu od  20.- 24. 4.2009, in je gostila 56 dijakov iz  Belgije (Antwerpen), Švedske (Kinna) in Češke (Novy Jicin). Dijaki so se udeležili sedmih delavnic ( belokranjski plesi, izdelovanje pisanic, peka belokranjske pogače,  likovna, glasbena in filmska delavnica), na katerih so spoznali značilnosti Bele krajine. Slovenijo so gostujoči dijaki, ki so bili nastanjeni pri družinah naših dijakov, in profesorji  spoznali na izletu v Postojnski jami, ogledu Pirana in Ljubljane in bili očarani nad naravnimi lepotami in gostoljubnostjo Slovencev. Pri izvedbi zaključnega srečanja so nam pomagali dijaki gostitelji in njihovi starši, mentorji delavnic ter nekatera belokranjska podjetja in zavodi. Sodelovanje v mednarodnem projektu nam je prineslo veliko koristnih izkušenj in novih poznanstev.

Cilj naše udeležbe mednarodnega kooperacijskega projekta je bilo predvsem timsko delo različnih narodnosti, izmenjava izkušenj z določenimi učitelji in dijaki partnerskih šol, ker učinkovit dialog lahko uspe šele takrat, ko dijaki poznajo konkretne danosti svojih sošolcev iz partnerskih šol in jih tudi s pomočjo obiska doživijo.

S projektom smo dosegli, da se prinašajo nove ideje za projektno in učno obliko v razrede, kot n.pr. delo na daljavo, uporabo IKT, sodelovanje v mednarodnih  skupinah, predstavitve in še mnoge aktivnosti, ki so prispevale k nadgraditvi večine ključnih kompetenc  in bolj življenjskemu in uporabnemu učenju  angleščine  znotraj okvira Evropske unije.

Dodana vrednost:

Eurolinks je povezoval življenje naših regij in naše dijake. Za učitelje je sodelovanje v mednarodnem projektu  zagotovo predstavljalo izziv in motivacijo  v vsakdanjem delu z dijaki. Učitelji in dijaki so bili vključeni v celoten proces, od načrtovanja do same izvedbe, ki je zahteval  veliko fleksibilnosti in tudi reševanja problemov ter iskanja rešitev, ki so pripomogla k večji samozavesti  v smislu javnih nastopov in enakosti med dijaki partneric. Priprava medpredmetnih učnih ur za tuje dijake je  prispevala k raznolikosti in priložnostih za napredovanje učiteljev samih. Organizacija   zaključnega sestanka na naši šoli pa je zahtevala tudi veliko organizacije, dela s starši, podjetji in mediji, ki so v velik meri prispevali k prepoznavnosti naše šole v širšem okolju.

Dostopnost