Vsebina in cilji projekta:

V šolskem letu 2013/14 smo se drugič vključili v projekt Individualna mobilnost učencev, ki je omogočila dijakom Srednje šole Črnomelj (Tina Križman in Urška Štajdohar, 4.bG in Urška Lozar, 3.E), da so v času od 15. 9. do 14. 12. 2013 preživeli v šoli gostiteljici Colégio Guadalupe in bivali pri družinah gostiteljicah na Portugalskem. V izmenjavi smo od 10. 9. do 10.12. 2013 gostovali tri portugalske dijake iz okolice Lizbone, Joao Melo, Joao Silva in Francisco Ferrer.

Motivacija, akademska sposobnost in pripravljenost za sodelovanje so bili ključni dejavniki pri izbiri dijakov, ki so sodelovali v mednarodnem projektu Comenius – šolska partnerstva.

Obe šoli, tako pošiljateljska kot gostiteljska šola smo sklenili učno pogodbo z izborom obveznih predmetov, zastavljenih ciljih in drugimi aktivnostmi s katerimi se dijaki strinjajo, da se jih udeležijo.

Predmetom, ki jim dijaki niso mogli slediti v tujem jeziku ali jih sploh ni bilo na gostiteljski šoli, so lahko sledili preko spletne učilnice in tako izpolnili zahteve domače šole.

Med mobilnostjo so imeli dijaki redne stike z mentorjem šole gostiteljice, svojimi dijaki in z mentorjem domače šole preko elektronske komunikacije (video konference, Facebook).

Mentorica šole gostiteljice (Alexandra Kočevar) je dijakom nudila pomoč, spremljala napredek dijakov na podlagi tega, kar je bilo dogovorjeno v učnem sporazumu in pomagala pri reševanju problemov, ki bi se lahko pojavili ter komunicirala z dijakovimi gostiteljskimi starši, če je bilo potrebno.

Po vrnitvi smo dijakom omogočili vključitev v nemoteno domače okolje, prenos, vrednotenje in priznanje pridobljenih ocen.

Dodana vrednost:

Izmenjava je nudila dijakom evropsko izkušnjo učenja, pripomogla k njihovemu razumevanju raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter jim pomagala pridobiti veščine, ki jih potrebujejo za svoj osebni razvoj.

Comenius Individualna mobilnost učencev je pripomogla vzpostaviti trajnostno sodelovanje med sodelujočimi šolami in učitelji ter s tem obogatila evropsko dimenzijo šolskega izobraževanja. Pomagala je tudi pri priznavanju znanja, ki je bilo pridobljeno na partnerskih šolah v tujini.

S pomočjo evropskih projektov je šola pridobila na ugledu v domačem okolju, spodbudila inovacije v šolskem okolju, izboljšala organiziranost šole ter dala možnost primerjave različnih šolskih sistemov in položaj šole kot institucije v družbi.

Vključenost v projekt EU predstavlja veliko prednosti in pridobitev za majhno in manj razvito regijo, kot je Bela krajina, v smislu promocije ter večjih možnosti za razvoj in osebnostno rast dijakov in učiteljev. Če je šola vključena v mednarodni projekt, nam to daje priložnost, da pritegnemo več dijakov v našo šolo, kar je bistvenega pomena za našo šolo, saj se vedno borimo s stalno težavo majhnega števila dijakov.

 

Izjava udeleženca o mobilnosti:

On Thursday, 3.10.2013, at 11 o’clock we, three Slovenian students Urška, Tina and Urška drove with our mentor teacher João Alves to a hostel in Almada. We had a meeting scheduled with other students who, like us, participate in the COMENIUS, a project for student mobility, and their mentors. We arrived there and spent the next two days getting to know other students and their mentors. Altogether there were 49 students from 7 different countries (Hungary, France, Belgium, Spain, Poland, Slovenia and Italy). Everything was organized by the Portuguese National Agency and ran by an animation team.
The purpose of the meeting was to get in touch with people who are in the exact same position as we are and to give us a chance to talk to each other about some problems we may have. We were also given a chance to complain if something was wrong and basically just share our experiences. During our two day stay in the hostel we did a lot of exercises that should help us to adapt to a different culture, language, country and especially a whole new family. An activity we probably liked best was a trip to Lisbon, where we ate “Pastéis de Belém” and looked at the sites. Later, we had dinner in a restaurant in “Chiado” and had some free time to go around the old part of Portuguese’ capital.
We had a great time, made some new friends and got advice on everything concerning our student exchange.

Urška Štajdohar, 4.bG

Dostopnost