Predstavitev Ekošole

Mednarodni program Ekošola v Sloveniji praznuje letos dvajseto obletnico obstoja. Je največja mednarodna mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev. V Sloveniji je v ta program vključenih več kot 717 vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Program je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti med otroki, učenci, dijaki ter študenti med njihovim vzgojnim in izobraževalnim programom ter aktivnim udejstvovanjem v lokalni in širši skupnosti.  Je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, usklajenih z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001.

V ponedeljek, 28. 9. 2015, smo na mednarodni konferenci koordinatorjev Ekošole, ki je potekala na Brdu pri Kranju, prejeli zeleno zastavo. Je mednarodno priznanje šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji Foundation for Environmental Education.

eko

Od leve proti desni: mentorice Ekošole: Desanka Kambič, Janja Jankovič in Nevenka Dragovan Makovec

S pomočjo profesoric Desanke Kambič, Nevenke Dragovan Makovec in Janje Jankovič ter ekopredstavnikov  izvajamo številne aktivnosti: ozaveščamo, izvajamo zbiralne akcije, čistimo šolo in šolsko okolico, ločujemo odpadke, vključujemo ekološke vsebine v pouk, varčujemo z vodo in energijo, sodelujemo na tekmovanju Ekokviz,

Letos zbiramo plastične zamaške za dijaka naše šole Dominka Lozarja.

Živeti moramo s spoznanjem, da sta naš obstoj in  prihodnost sveta  odvisna od ravnanja vsakega izmed nas.

ZNIŽUJMO, UGAŠAJMO, RECIKLIRAJMO, HODIMO!

Dostopnost