DSD I, njegovo licenco smo pridobili v šol. letu 2013/2014, je na nivoju A2-B1 in je kot tak dostopen večjemu številu dijakov.
Izpit DSD I je namenjen dijakom tretjih letnikov. Za izpit DSD I so lahko organizirane posamezne delavnice v mesecih pred izpitom, ki poteka v spomladanskem času, ali priprave na izpit pri rednem pouku.

Tako priprave na izpit kot izpit sam so brezplačne, nemško ministrstvo pa šoli pomaga tudi pri nakupu učnih pripomočkov, knjig, slovarjev in redno vabi profesorice nemščine na seminarje v Sloveniji ali tujini.

Najprej je pisno preverjanje znanja nemščine, in sicer krajši članek, pri katerem se preverja tudi slovnično znanje, ter bralno in slušno razumevanje. Dijaki pišejo krajši članek na neko vsakdanjo temo, npr. prispevek za šolski časopis, ki je reakcija na štiri predložene kratke prispevke.

Dostopnost