Na naši šoli izvajamo program NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (Deutsches Sprachdiplom) že 5 let, in sicer na nivoju DSD II. DSD II ustreza evropskemu referenčnemu okviru B2-C1.

Dijaki opravljajo izpit DSD II v četrtem letniku, decembra ali januarja. Gre za precej zahteven izpit, zato se dijaki nanj pripravljajo v času celotnega srednješolskega izobraževanja ter v jezikovnem taboru v Salzburgu in Celovcu.

Izpit DSD II je podoben maturi, kajti prav tako je sestavljen iz dveh delov. Najprej je pisno preverjanje znanja nemščine, dijaki pišejo esej, pri katerem se preverja tudi slovnično znanje,  ter ocenjevanje bralnega in slušnega razumevanja.

Pisne izdelke, ki jih dijaki pišejo  v začetku decembra, ocenijo v Nemčiji, rezultati pa so znani spomladi. Če dijak izpita ne opravi, ga enkrat lahko ponavlja. Ustni izpiti potekajo v mesecu januarju, dijaki pa že takoj izvedo, ali so bili uspešni.

Dostopnost