Tekmovanja v znanju

C

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Šolsko tekmovanje za bronasto priznanje je v začetku oktobra, uspešni dijaki se lahko udeležijo državnega tekmovanja v novembru, kjer lahko dobijo srebrno in zlato priznanje.
Na tekmovanju se, tako kot so tekmovalci navajeni že iz osnovne šole, preverja poznavanje poliedrov, rešujejo gobeline, labirinte, izjavne račune,naloge iz lingvistike, sudokuja, futošikija, ugotavljajo simetrije vzorcev in še kaj.
Gradivo za pripravo na tekmovanja je objavljeno na spletni strani DMFA, najdete ga tudi v spletni učilnici naše šole z imenom Razvedrilna matematika. Za vstop v učilnico potrebujete ključ, ki ga dobite pri mentorici Desanki Kambič, ki običajno tudi poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja.

MATEMATIKA

Obvladovanje matematičnih veščin lahko zainteresirani dijaki preizkusijo na mednarodnem šolskem tekmovanju Kenguru, ki poteka v treh skupinah: A za gimnazije, B za srednje strokovne šole in C za poklicne šole. Na tem nivoju lahko dobijo bronasto priznanje.
Tekmovalci na prvih mestih se v vseh treh skupinah uvrstijo na regijsko matematično tekmovanje, kjer uspešni dobijo srebrno priznanje, najboljši med njimi pa so povabljeni še na državno tekmovanje.
Priprave na tekmovanje usmerjajo učitelji matematike na šoli. Gradivo najdejo dijaki v spletnih učilnicah Matematika mala šola in drugih.
Tekmovanje poteka pod okriljem DMFA, za organizacijo šolskega poskrbijo učitelji matematike.

POSLOVNA MATEMATIKA IN STATISTIKA

Prvo tovrstno tekmovanje je bilo v šolskem letu 2002/2003. Udeležijo se ga dijaki srednjih ekonomskih in poslovnih šol, ki se želijo preskusiti v znanju poslovne matematike in statistike, so pa že poslušali predmet M3 ( modul Poslovno računstvo in modul Statistična obdelava podatkov). Tekmovanji iz poslovne matematike in iz statistike sta ločeni v dve različni skupini, potekata pa istočasno.
Pripravo na tekmovanje usmerja mentorica Desanka Kambič, ki je prevzela tudi organizacijo šolskega tekmovanja.
V šolskem letu 2013/14 je bila prvič organizirana tudi nova tekmovalna skupina za finančno matematiko in statistiko za gimnazijce. Gradivo za pripravo na tekmovanje najdete na spletni povezavi DMFA.

BOBER

Bober je mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti za osnovnošolce in srednješolce. Njegov namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo. Pokazati jim želimo, da računalnik ni le orodje za komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil ter poslušanje glasbe in gledanje filmov. Računalnik je neizčrpen vir zanimivi logičnih problemov, zaradi katerih računalnikarju ni nikoli dolgčas.

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Organizator tekmovanja za Slovenijo je ACM Slovenija v sodelovanju z Univerzami v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Poteka v štirih kategorijah:

Šolsko tekmovanje je vsako leto organizirano v novembru. Najboljši tekmovalci se uvrstijo na državno tekmovanje v januarju.

Dostopnost