Učbeniški sklad

Knjižnica vodi tudi učbeniški sklad, prek katerega si lahko dijaki izposodijo učbenike. Za izposojo učbenikov se zaračunava izposojevalnina, ki znaša tretjino maloprodajne cene učbenikov. Le-ta se plača preko položnic oziroma trajnika v enem obroku.

Bodoči dijaki 1. letnikov dobijo naročilnico za učbeniški komplet iz učbeniškega sklada po pošti z ostalimi obvestili o vpisu. Izpolnjeno vrnejo ob vpisu svetovalni delavki.

Bodoči dijaki 2. 3. in 4. letnikov se prijavijo na učbeniški sklad najkasneje do 01. 07. 2019.

Dijaki vrnejo učbenike pred podelitvijo spričeval ob koncu pouka.

Dijaki oziroma starši dijakov, ki bodo vrnili uničene učbenike, bodo morali plačati razliko do polne cene novega učbenika.

Dijaki prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada zadnji teden avgusta.

Skrbnica učbeniškega sklada : Nevenka Dragovan MAKOVEC

Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2019/2020

 Oblikovalec kovin orodjar

 Strojni tehnik

 Gimnazija

 

Dostopnost