1. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so namenjene študentom in dijakom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Osnovna državna štipendija glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače znaša od 35,00 EUR do 190,00 EUR.

Možni so še dodatki:

 • dodatek za učni ali študijski uspeh,
 • dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča,
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Poleg državne štipendije lahko prejemate ali kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice ter nekatere štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost.

Več informacij lahko najdete na spodnjih povezavah:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

2. KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 1. Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  Obveznosti kadrovskega štipendista:

  • obvezna zaposlitev pri štipenditorju po končanem izobraževanju (za najmanj toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo);
  • delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

  Več informacij lahko najdete na spodnjih povezavah:

3. ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje in je dosegel vsaj en izjemen dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70 ali
 • imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 ali
 • je zlati maturantali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 ali
 • je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji ali
 • je dosegel izjemne dosežke.

V primeru, da je vlagateljev več kot je razpoložljivih sredstev, se izvede rangiranje.

Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:

 • 120 evrov za dijaka,
 • 140 evrov za študenta.

Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov:

 • 240 evrov za dijaka,
 • 280 evrov za študenta.

K Zoisovi štipendiji se dodelita naslednja dodatka:

 • dodatek za bivanje: 80 evrov
 • dodatekza štipendiste s posebnimi potrebami: 50 evrov

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

4. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Programi:

 • kamnosek/kamnosekinja,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/električarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • mesar/mesarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar/pečarka,
 • gozdar/gozdarka in
 • dimnikar/dimnikarka.

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

ŠTUDENTSKI SERVISI

Informacije o poletnem delu in prostih zaposlitvah na sploh lahko najdete tudi na spletni straneh nekaterih študentskih servisov:

Da pa lahko sploh iščete (začasno) zaposlitev, se morate včlaniti v enega izmed študentskih servisov. Za včlanitev je potrebno dati naslednje podatke:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • dokazilo o statusu študenta/dijaka:
  – potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko/dijaško izkaznico,
  – osnovnošolci (9. razredi) potrebujete zaključno spričevalo in potrdilo o šolanju za 1. letnik srednje šole.

Študentski servisi v Beli krajini:

 • Študentski servis Maribor d.o.o.

Ulica Mirana Jarca 4
8340 Črnomelj

Tel. št.: (07) 305 20 59

E-mail: info.crnomelj@ss-mb.si

 • Agencija M servis d.o.o.

Zadružna cesta 16

8340 Črnomelj

Tel. št.: 031 837 000
E-mail: crnomelj@mservis.si

 • Študentski servis Maribor d.o.o.

Naselje Borisa Kidriča 10

8330 Metlika

Tel. št.: (07) 306 31 30
E-mail: info.metlika@stud-serv-mb.si

Dostopnost