Dijaška skupnost

DIJAŠKA SKUPNOST SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Dijaška skupnost organizira dejavnosti in sodeluje pri raznih prireditvah na šoli (Fazofest, ples, dobrodelna prireditev …). Preko predstavnikov se povezuje s Klubom belokranjskih študentov in sodeluje v okviru dijaške sekcije KBŠ na njihovih prireditvah. Prav tako predsednik DS dijake zastopa v parlamentu Dijaške organizacije Slovenije. Dijaška skupnost Srednje šole Črnomelj deluje v skladu s Statutom DS SŠ Črnomelj.

Predsedstvo dijaške skupnosti, v kateri so dijaki Srednje šole Črnomelj, sestavljajo predstavniki (predsedniki) vseh oddelkov šole. Mentorica DS je s šolskim letom 2019/20 Rosana Vukojević, prof.

Vodstvo predsedstva v šol. letu 2019/20 sestavljajo:

  • predsednica DS: Maja Suhorepec, 2. aG,
  • podpredsednik DS: Simon Simčič, 3. ST,
  • tajnica DS: Jana Baša, 4. aG.

Predstavnika za KBŠ pa sta: Ivona Begović in Kim Riznič (obe 2. aG).

Glas dijaške skupnosti v Svetu zavoda Srednje šole Črnomelj zastopata dva dijaka, in sicer en predstavnik dijakov strokovnega oz. poklicnega izobraževanja ter en predstavnik dijakov gimnazijskega izobraževanja. Trenutno dijake v svetu zavoda zastopata Luka Bahor (4. ST) in Maja Suhorepec (2. aG). Predstavnika tvorno sodelujeta pri posameznih odločitvah oziroma ukrepih, povezanih z dijaki. O delu sveta zavoda bosta poročala na rednih sejah DS.

Predstavniki razredov:

GIMNAZIJA
1.     aG Nika Bajić
1.     bG Jan Matotek
2.     aG Maja Suhorepec
3.     aG Kevin Požek
4.     aG Jana Baša
4.     bG Maj Perko
STROJNI TEHNIK
1. ST Patricija Selakovič
2. ST Nejc Šolar
3. ST Simon Simčič
4. ST Luka Bahor

OBLIKOVALEC KOVIN

 

1. OK Matjaž Vlašič
2. OK Nika Rauh
3. OK Jan Radojčič

Kontakt:
vodstvo predsedstva:
Dostopnost