Sprejem bronaste kemijske olimpijke Urše Konda

Sprejem bronaste kemijske olimpijke Urše Konda

Danes smo na Srednji šoli Črnomelj pripravili sprejem za Uršo Konda, ki je julija letos dosegla izjemen uspeh na kemijski olimpijadi in tako ponesla v svet tudi ime naše šole.

Ravnateljica šole, Elizabeta Prus, je Urši čestitala za odličen uspeh. Dejala je, da je ponosna, da je bila Urša naša dijakinja, ji zaželela veliko uspeha pri nadaljnjem študiju kemije ter izročila priložnostno darilo. Sprejema so se udeležili tudi Uršini starši, šolska mentorja, Margaretka Šavli in Jure Kuhar, županja Občine Semič, Polona Kambič, ter župan Občine Črnomelj, Andrej Kavšek. Slednja sta Urši izkazala pozornost s knjižnim darilom. Županja je v nagovoru izpostavila pomen znanja, ki naj ga neguje še naprej, saj se tega ne da odvzeti, župan pa se je navezal na spomine, saj darilo v nas po navadi zbuja pozitivne spomine, pozitivni spomini pa so motivacija za nadaljnje delo v trenutkih, ko nam je težko. Vsi prisotni so mnenja, da bomo o Urši Konda še veliko slišali.

Naj spomnimo, letošnja 52. kemijska olimpijada je potekala na daljavo, in sicer od 23. 7. do 30. 7. 2020. Organizatorica dogodka je bila Turčija, tekmovanja pa se je udeležilo 60 držav – vsaka država ima lahko ekipo, v kateri so največ štiri tekmovalke oz. tekmovalci. V letošnji slovenski ekipi je bila tudi naša Urša Konda, preostali tekmovalci pa so bili še Patrik Žnidaršič (Gimnazija Vič), Adam Modic (Gimnazija Bežigrad) in Blaž Frelih (Gimnazija Škofja Loka). Uspeh slovenske ekipe je bil izjemen – osvojili so bronasto medaljo, Urša Konda pa je v svojem timu ustvarila najboljši dosežek.

Naravoslovni dan na Jelševniku – Črni močeril

Naravoslovni dan na Jelševniku – Črni močeril

Dijaki 1. letnika gimnazije so imeli v četrtek 17. 9. 2020 naravoslovni dan na Jelševniku z naslovom Črni močeril. V okviru naravoslovnega dne so sprva spoznali geografske značilnosti območja, kjer črni močeril živi in potencialne nevarnosti, ki ogrožajo njegov obstoj. To sta jima predstavili mladi raziskovalki Manca in Špela, ki sta za svojo raziskovalno nalogo z naslovom Pomagajmo preživeti črnemu močerilu prejeli zlato priznanje.
 

Po predstavitvi v razredu je sledil odhod proti Jelševniku. Tam in po zaključku nazaj do šole smo se odpravili peš.

Na Jelševniku so dijaki spoznali Info center o črnem močerilu, ki je postavljen na Izletniški kmetiji Zupančič. Skupaj s predstavnico Zavoda Republike Slovenije za varovanje narave Nino Jankovič so se sprehodili tudi po učni poti in bolj temeljito spoznali ožje območje življenjskega prostora črnega močerila.

Dijaki so imeli nato biološko delavnico, v okviru katere so na terenu vzorčili živalske vrste, ki prebivajo v potoku Jelševniščica, v izviru katerega živi črni močeril. S pomočjo povečevalnih stekel, mikroskopa in ključa za določanje živalskih vrst so ugotavljali katere vrste prebivajo v potoku in ker so določene živalske vrste bioindikatorji onesnaženosti vode, lahko na podlagi prisotnosti le-teh sklepamo o čistosti vode.

 

Po biološki je sledila še kemijska delavnica, na kateri so dijaki merili temperaturo in pH vode v potoku, s pomočjo hitrih testov za analizo vode pa so določali vsebnost različnih onesnaževal: raztopljenega kisika, nitratnih, nitritnih, fosfatnih in amonijevih ionov.

Na podlagi dobljenih rezultatov iz biološke in kemijske delavnice so ugotovili, da je voda čista, kar se tiče kemijskih onesnaževal, presenetile pa so jih prisotnosti nekaterih živali, ki kažejo na manjšo onesnaženost vode.

Več o tem, kako so se imeli pa lahko vidite na priloženih fotografijah.

Vodji naravoslovnega dne: Jure Kuhar in Andrej Čufer

Roditeljski sestanki

VABILO

 

Spoštovani starši!

Letos bo 1. roditeljski sestanek potekal ob upoštevanju zdravstveno-higienskih ukrepov v matičnih učilnicah, in sicer v dveh dnevih po spodnjem razporedu. Vabila so dijaki že dobili v šoli. Razrednik Vas bo pričakal ob vhodu, skupaj boste odšli v matične učilnice.

Na roditeljskem sestanku boste dobili splošne informacije o organizaciji življenja in dela na šoli. Prav tako Vas bomo seznanili z okvirnim načrtom pouka in obšolskimi dejavnostmi oddelka, ki ga obiskuje Vaš otrok.

Mirno, zdravo in uspešno  šolsko leto Vam želimo!

 

Elizabeta Prus

ravnateljica

 

RAZPORED ZA 1.  RODITELJSKI SESTANEK v šolskem letu 2020/2021

 

 

TOREK, 15. 9. 2020

SREDA, 16. 9. 2020
ura VHOD –  DRSNA VRATA VHOD – NAVADNA VRATA VHOD – DRSNA VRATA VHOD NAVADNA VRATA
16.30 1. AG 1. ST 3. AG 3. ST in 3. OK
16.45 2. AG 2. ST in 2. OK 4. AG 4. ST
17.00 2. BG 1. OK    

 

Potrdili smo naziv Junaki našega časa

Potrdili smo naziv Junaki našega časa

Že četrto leto zapored smo prejeli naziv Junaki našega časa, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom za šolstvo podeljuje humanitarna organizacija Slovenska filantropija. Naziv je potrditev za uspehe na področju aktivnega spodbujanja dijakov k prostovoljstvu in zagotavljanja mentorske podpore tej dejavnosti. Mentorica prostovoljnega dela je profesorica Janja Jankovič.

Čestitamo!

Janja Jankovič, prof.

Zelena zastava – priznanje za okoljevarstvene dejavnosti

Zelena zastava – priznanje za okoljevarstvene dejavnosti

Za uspešno izvedene okoljevarstvene dejavnosti smo prejeli zeleno zastavo, priznanje, ki je mednarodno prepoznani in uveljavljeni znak za okoljsko in v trajnostni razvoj usmerjeno vzgojo in izobraževanje programa Ekošola. Dejavnost se na šoli izvaja pod mentorstvom Nevenke Dragovan Makovec in Janje Jankovič.

Čestitamo!

Janja Jankovič, prof.

Obvestilo – Prvi šolski dan

Dragi dijaki! Spoštovani starši!

Z veseljem smo prejeli dokončno odločitev MIZŠ, da se 1. septembra v šolske klopi ob upoštevanju epidemioloških ukrepov vračajo vsi šolarji, torej se bomo (ponovno) srečali v živo in ne v virtualnem svetu!

Da pa bi tako ostalo, se bomo vsi morali čim bolj dosledno držati navodil NIJZ, ki smo vam jih posredovali. Najpomembneje je, da si pri vstopu v šolo razkužite roke in nadenete obrazno masko, ki jo prinesete s sabo. Obvezna je vedno, kadar se gibljete po skupnih prostorih šole (hodniki – sledite talnim oznakam, WC) ter kadar ni možno zagotoviti medosebne razdalje (1,5 m do 2 m). Dijakom istega oddelka znotraj matičnega razreda ni treba nositi obrazne maske.

Na podlagi priporočil in ukrepov NIJZ bo pouk potekal v matičnih učilnicah, ki so:

Gimnazija

Razred Učilnica
 1. a G EKN
2. a G SL1
2. b G AN2
3. a G NEM1
4. a G KEM

 

Strojni tehnik

Razred Učilnica
 1. ST STR
2. ST GEO
3. ST MAT 1
4. ST MAT 2

 

Oblikovalec kovin – orodjar

Razred Učilnica
1. OK SL 2
2. OK TEH
3. OK RČN

Natančnejše informacije o poteku pouka, malici, garderobah idr. vam bodo podali razredniki. Na žalost večino dejavnosti, s katerimi smo obogatili redni pouk (ekskurzije v tujino, projektne dneve, športne dneve, strokovne ekskurzije …) ne bomo mogli izvesti. Z učiteljskim zborom se bomo potrudili, da jih bomo nadomestili z dejavnostmi, ki bodo v času ukrepov izvedljive.

Dijaki 1. letnika pridete v šolo ob 9. uri, zberete se pred šolo, kjer vas bodo sprejeli vaši razredniki in vas odpeljali v matične učilnice.

Dijaki višjih letnikov pridete v šolo ob 8. 15, nato imate pouk po urniku, ki bo objavljen v eAsistentu. Da bi preprečili gnečo, vstopajte gimnazijci pri drsnih vratih, strojniki in orodjarji pri navadnih vratih.

Ne pozabite prinesti izjave.

Prvi šolski dan ne bo malice, 2. septembra pa boste prijavljeni dijaki že imeli toplo malico, ki bo v jedilnici po navodilih in razporedu, s katerimi vas bodo seznanili razredniki.

Da se bomo izognili gneči pri vstopu v šolo, pridete prvi dan v matične učilnice obuti. O varni uporabi garderob boste obveščeni s strani razrednika.

Organizacijo pouka in druge aktivnosti bomo staršem predstavili na roditeljskih sestankih, ki jih bomo v skladu z navodili NIJZ (razen za prve letnike) organizirali virtualno. Prav tako bodo na daljavo potekale govorilne ure. O terminih roditeljskih sestankov in govorilnih ur boste pravočasno obveščeni.

V tem obdobju bodo v šolo smeli vstopati le zaposleni in dijaki, preostali obiskovalci napovedano in z utemeljenim razlogom.

Ker si res nihče od nas ne želi, da bi morali pouk ponovno izvajati na daljavo, vas prosim za dosledno upoštevanje higienskih navodil NIJZ. Tako bomo vsi ostali zdravi in uspešno izpeljali šolsko leto do konca.

 

Vsem želim uspešno in zdravo šolsko leto.

Elizabeta Prus, ravnateljica

Dostopnost