Predavanje za dijake SŠ Črnomelj v okviru festivala zaTE

Predavanje za dijake SŠ Črnomelj v okviru festivala zaTE

V četrtek, 12. 11. 2020, smo imeli dijaki 3. letnika gimnazije, ki obiskujemo izbirni predmet ekonomija, 4. letnika programa strojni tehnik in 1. letnika programa oblikovalec kovin – orodjar predavanje o podjetju Adria Dom iz Kanižarice. Tema srečanja je bila Oblikovanje ciljev za uspešno načrtovanje kariere in vključitev v delovno okolje.

Predavanje je potekalo preko ZOOM-a,  in sicer v organizaciji ZIK-a Črnomelj. Nina Nikić, direktorica kadrov v podjetju Adria Dom, nam je predstavila podjetje, njihove izdelke, delo zaposlenih, tržišče in kako v njihovem podjetju poteka razgovor za službo. Podjetje je znano po mobilnih hiškah in glamping šotorih, ki jih naredijo in opremijo sami. V zadnjem času delajo tudi plavajoče hiške. Njihove produkte lahko najdemo skoraj po celem svetu, tržišče se namreč razprostira od Amerike, preko Evrope in vse do Azije. Sodelujejo z različnimi inštituti in univerzami. Dobro sodelovanje je namreč ena izmed pomembnejših vrednot podjetja. Seveda poleg kakovosti, zavzetosti, odgovornosti, inovativnosti …

Predstavitev je bila zanimiva, saj je bilo predstavljeno tehnično delo ter ekonomska plat dela v podjetju. Upamo, da si bomo lahko podjetje v bližnji prihodnosti ogledali tudi »v živo«.

 

Katja Pezdirec, 3.aG

IZPOSOJA GRADIVA IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

IZPOSOJA GRADIVA IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

V obdobju, ko pouk poteka na daljavo, vam omogočamo, da si lahko izposodite gradivo iz šolske knjižnice, knjige za domače branje, učbenike, revije ali časopise, knjige za ljubitelje branja in drugo literaturo. Pri tem moramo upoštevati vse preventivne ukrepe, ki veljajo v času epidemije, zato je potrebno gradivo predhodno naročiti na elektronski naslov Nevenka.makovec@guest.arnes.si. Pri naročilu navedite avtorja in naslov knjige/gradiva ali pa natančno opišite vsebino/temo, za katero potrebujete gradivo.

Ob naročilu navedite kontaktne podatke, npr. številko mobitela, na katero vam bom sporočila, ko bo gradivo pripravljeno. Prevzem bo možen pred vhodom v šolo v roku treh dni.

Želim vam veliko bralnih užitkov, uspešno delo na daljavo in ostanite zdravi!

branje

 

 

Prijava na brezplačni topli obrok

Prijava na brezplačni topli obrok

 

Spoštovani starši in dijaki!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z občinami odločilo, da v času
izobraževanja na daljavo zagotovijo brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki ga
potrebujejo.
Srednja šola Črnomelj objavlja poziv staršem in dijakom, da se lahko prijavite na brezplačni
topli obrok. Upravičenost do brezplačnega toplega obroka pripada učencu in dijaku, pri
katerem povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku,
ne presega 382,82 €€ (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni obrok pripada
tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Le-ta pa za dijake, ki so
prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.
Šola bo zbrane podatke o prijavljenih dijakih posredovala občinam Črnomelj, Semič in Metlika
(od koder prihajajo naši dijaki), ki bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravo in
distribucijo toplega obroka. S prijavo starši privolijo, da občine in šole osebne podatke
uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
Topli obrok bo mogoče prevzeti na šoli, ki bo hrano pripravljala. Izjemoma občina za dijake, ki
obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno
razdelilno točko v lokalni skupnosti.
Za prijavo na topli obrok otroka izpolnite priloženo prijavo in jo pošljite po elektronski pošti na
naslov elizabeta.prus@ss-crnomelj.si Če nimate tiskalnika, lahko zahtevane podatke
prepišete v elektronsko sporočilo.
Prijavo na brezplačen topli obrok oddajte do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 14. 00.
PRILOGA spodaj: Prijavnica na topli obrok

Elizabeta Prus, ravnateljica

 

PRIJAVA DIJAKA NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK VČASU
IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Želim, da moj otrok_________________________________________
_________________________________________________________,
ki obiskuje _______ oddelek Srednje šole Črnomelj, v času izobraževanja
na daljavo prejema topli obrok.
Obkrožite:
1. Topli obrok bom prevzel v šoli, ki bo določena za pripravo le-tega.
2. Prosim za dostavo toplega obroka na domači naslov:
__________________________________________________________
zaradi___________________________________________________
(obvezno navedite vzrok).
Soglašam, da se podatki o prijavljenem otroku posredujejo občini, kjer
imamo stalno bivališče.
Ime in priimek starša: _____________________________
Podpis: _____________________
***Polnoletni dijaki lahko prijavo izpolnite sami.

 

 

Brezplačni topli obrok-prijava

 

 

Kako ostati zdrav?

Kako ostati zdrav?

Iz ZD Črnomelj so nam posredovali nekaj napotkov, kako ostati zdrav v tem težavnem obdobju.

Šolsko tekmovanje iz logike

Šolsko tekmovanje iz logike

V četrtek, 24. septembra 2020, je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) potekala šolska raven Tekmovanja iz znanja logike. Na Srednji šoli Črnomelj se ga je udeležilo 27 dijakinj in dijakov obeh štiriletnih izobraževalnih programov. Tekmovali so v štirih tekmovalnih skupinah, in sicer glede na letnik, v katerega so vpisani.

Tekmovalci iz 1. in 2. letnika so naloge reševali pod nadzorom laboranta Marka Špringerja. Foto: Tilen Šetina, prof.
Tekmovalci iz 3. in 4. letnika so naloge reševali pod nadzorom Jureta Kuharja, mag. kem. Foto: Tilen Šetina, prof.

Med sodelujočimi dijaki je bilo 10 takih, ki so s svojim rezultatom dosegli bronasto priznanje:

  • 1. letnik: Gal Stopar in Karlina Štrucelj (oba 1. aG);
  • 2. letnik: Nika Bajić in Tjaša Ivanetič (obe 2. aG);
  • 3. letnik: Anja Beličič, Vita Kambič in Nika Vidmar (vse 3. aG);
  • 4. letnik: Marija Absec, Ema Prevalšek in Domen Tomc (vsi 4. aG).
Prejemniki bronastega priznanja: zadaj Vita Kambič, 3. aG, Anja Beličič, 3. aG, Nika Vidmar, 3. aG, Karlina Štrucelj, 1. aG, Gal Stopar, 1. aG, in Domen Tomc, 4. aG, spredaj Ema Prevalšek, 4. aG, Marija Absec, 4. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, in Nika Bajić, 2. aG. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Prav poseben uspeh je zabeležila maturantka Marija Absec, ki je tekmovalno polo rešila povsem brez napake ter tako dosegla kar vse možne točke!

Na naslednjo raven tekmovanja, t.j. državno, ki naj bi se odvilo v soboto, 7. novembra 2020, na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, se je uvrstilo šest tekmovalcev. To so Gal Stopar iz 1. aG, Tjaša Ivanetič iz 2. aG, Anja Beličič in Nika Vidmar iz 3. aG ter Marija Absec in Ema Prevalšek iz 4. aG.

Prejemniki bronastega priznanja z mentorjem: zadaj Domen Tomc, 4. aG, Marija Absec, 4. aG, Ema Prevalšek, 4. aG, Nika Bajić, 2. aG, Karlina Štrucelj, 1. aG, in Gal Stopar, 1. aG, spredaj Vita Kambič, 3. aG, Anja Beličič, 3. aG, Nika Vidmar, 3. aG, Tjaša Ivanetič, 2. aG, in Tilen Šetina, prof. Foto: Urška Jurajevčič, 3. aG

Mentorja tekmovalcem sta bila njihova učitelja matematike: Mija Razpotnik, mag. prof., za dijake programa strojni tehnik in Tilen Šetina, prof., za tiste iz programa splošna gimnazija. Vsem sodelujočim dijakom čestitamo za dosežene rezultate in osvojena priznanja, Galu, Tjaši, Anji, Niki, Mariji in Emi pa želimo še veliko uspeha na državnem tekmovanju.

 

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Urška Jurajevčič, 3. aG, in Tilen Šetina, prof.

Šolsko tekmovanje iz fizike

Šolsko tekmovanje iz fizike

V četrtek, 8. 10. 2020, ob 14. uri smo na SŠ Črnomelj izvedli šolsko tekmovanje iz fizike (Čmrlj), ki so se ga udeležili štirje dijaki 1. letnika gimnazije. Tekmovanje je bilo, kot vsako leto doslej, izpeljano v okviru Društva matematikov, fizikov in astronomov, ki je pripravilo tudi naloge. Bronasto priznanje sta prejela Gal Stopar in Karlina Štrucelj.

Čestitamo!

                                                                                                                                                                                                                     Mentor: Matjaž Starašinič

Dostopnost