9

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 2019-20

Govorilne ure bodo vsak tretji torek vsak drugi mesec od 16.30 do 18.00 oziroma po roditeljskem sestanku. V mesecih, ko ni rednih govorilnih ur, se lahko starši dogovorijo za pogovor v času dopoldanskih govorilnih  ur ali za komunikacijo po e-pošti.

V času popoldanskih govorilnih ur smo na šoli prisotni vsi učitelji, svetovalna delavka in ravnateljica. Govorilne ure lahko starši opravijo tudi po telefonu v dopoldanskem času. Po razporedu so takrat učitelji v zbornici.

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Mesec Razred Ura in prostor Vsebina
17. 9. 2019

Skupni rodit. – vsi oddelki – ravnateljica in svet. delavka

 

 

 

 

Oddelčni rodit. sest. – razredniki

Jedilnica

Šole

16. 30

 

Predstavitev šole in programa, šolski koledar.

Seznanitev staršev z značilnostmi izobraževalnih programov, pravicami in  dolžnostmi, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.

 

Predstavitev  dela in organizacija dela oddelčne skupnosti, dejavnosti oddelka …

19. 11. 2019

Roditeljski za 3. letnike – B. Adlešič (vodja) in razredniki

 

Govorilne ure

Predavalnica

16.30

Zimovanje Cerkno, prisotni tudi dijaki.

17.12.

2019

 

 

Zaključni letniki – ravnateljica in tajnica ŠM in POM

Svetovalna delavka

Predavalnica

16.30

Matura, poklicna matura, vpis na nadaljnji študij, prisotni tudi dijaki.

21. 1. 2020

 

 

Tematski roditeljski sestanek – predavanje.

 

Govorilne ure

Predavalnica

16.30

 

Tema bo objavljena naknadno.

 

 

GOVORILNE URE

17. 3. 2020

Oddelčni roditeljski sestanki

 

 

Govorilne ure

16. 30

Matične učilnice

Uspeh, realizacija OIV oz. ID, predstavitev opravljenih dejavnosti (dijaki), problematika.

 

19. 5. 2020 Govorilne ure 16.30

Oktobra, decembra, februarja in aprila ni popoldanskih govorilnih ur.

Dostopnost