9

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Govorilne ure bodo vsak tretji torek vsak drugi mesec od 16.30 do 18.00 oziroma po roditeljskem sestanku. V mesecih, ko ni rednih govorilnih ur, se lahko starši dogovorijo za pogovor v času dopoldanskih govorilnih ur ali za komunikacijo po e-pošti.
V času popoldanskih govorilnih ur smo na šoli prisotni vsi učitelji, svetovalna delavka in ravnateljica. Govorilne ure lahko starši opravijo tudi po telefonu v dopoldanskem času. Po razporedu so takrat učitelji v zbornici.

Govorilne ure in roditeljski sestanki – tabelarični seznam.