Šola se je pred tremi leti vključila v izvedbo samoevalvacije preko Šole za ravnatelje, kjer od leta 2008 do 2014 poteka projekt Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah (KVIZ).

Dostopnost