Organizacijska struktura

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ

Skrajšano ime: SŠ ČRNOMELJ
Ustanovitelj: REPUBLIKA  SLOVENIJA

Sedež šole:

Kidričeva ulica 18 a
8340 Črnomelj

Srednja šola  Črnomelj je od 1. 9. 2012 enovit zavod. V sklopu šole so tudi šolske delavnice.

Organi šole so:

Dostopnost