Organi zavoda

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:

Predstavnika ustanovitelja – Vlade RS

Tanja Matkovič

Samo Kavčič

Predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj Samer Khalil
Predstavniki zaposlenih

Nejc Gorše – predsednik

Miha Movrin – namestnik predsednika

Jelena Šikonja – tajnica

Jasmina Skoliber

Nenad Mikunovič

Predstavniki staršev

Robert Lozar

Franc Kovač

Nikolaj Simčič

Predstavnika dijakov
Manca Bajuk
Jean Dražumerič

 

Dostopnost