Gimnazija

Gimnazijski program traja štiri leta, konča se z maturo. Predmetnik je oblikovan tako, da zagotavlja splošno-izobraževalni značaj programa in ustvarja pogoje za nadaljevanje študija.

PREDMETI/LETNIK

1.

2.

3.

4.

Skupno

Obvezni 4-letni predmeti

Slovenščina

4

4

4

4

560

Matematika

4

4

4

4

560

Prvi tuji jezik

3

3

3

3

420

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

Obvezni predmeti

Glasba

1,5

/

/

/

52 + 18*

Likovna umetnost

1,5

/

/

/

52 + 18*

Geografija

2

2

2

/

210

Biologija

2

2

2

/

210

Kemija

2

2

2

/

210

Fizika

2

2

2

/

210

Psihologija

/

2

2

/

70

Sociologija

/

2

/

/

70

Filozofija

/

/

2

2

70

Informatika

2

/

/

/

70

Ure za izbirne predmete

/

3

3

8 – 12

490 – 630

SKUPAJ

32

32

32

29 – 33

3884

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

*Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Predmetnik obsega:

  • obvezne štiriletne predmete:

slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja

  • obvezne predmete:

glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika

  • izbirne predmete v 2., 3. in 4. letniku:

 

Dostopnost