Predmetnik oblikovalec kovin

PREDMETI oz. moduli SKUPAJ UR Kreditne

točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina

213

12

Matematika

213

12

Tuji jezik

164

9

Umetnost

33

2

Naravoslovje

132

6

Družboslovje

132

6

Športna vzgoja

164

7

Skupaj A         1051

54

B – strokovni moduli
M1 – Tehniško komuniciranje v poklicu

99

4

M2 – Materiali in obdelave

66

3

M3 – Elementi konstrukcij.

66

3

M4 – Organizacija in poslovanje

66

3

M5 – Osnove oblikovanja materialov

99

5

M6 – CNC programiranje

99

5

M7 – Avtomatizacija strojev in naprav

99

5

M8  – oblikovanje materialov

235

12

M9 – Posebne obdelave

235

12

Skupaj B         1064

52

Skupaj A + B         2115

106

Od tega:   C – Praktično izobraževanje v šoli                                       

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

912

40

D – Interesne dejavnosti

160

6

E – Odprti kurikulum

591

26

Gradiva in primarna tehnologija

96

4

Tehnološka dokumentacija

96

4

Prostorsko modeliranje  64

3

Dimenzioniranje strojnih elementov

96

4

Tehnologija obdelave

64

3

Dimenzioniranje strojnih sklopov

79

4

Tehnologija preoblikovanja

96

4

Zaradi združevanj pri posameznih modulih oziroma predmetih po vertikali, je prikazana le masa ur na posamezni modul in število kreditnih točk.

Dostopnost