Strojni tehnik

Program je zgrajen modularno in poudarja povezavo teorije s prakso, izbirnost ter odprti kurikulum.  Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Program omogoča pridobitev več nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Dijaki si bodo na naši šoli lahko pridobili znanja za obe NPK – operater CNC stroja in upravljalec strojev.

Dijak si bo ob zaključku izobraževanja pridobil splošna in strokovna znanja s področja strojništva in znal ta znanja in veščine uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Pridobil si bo tudi znanja iz sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, timskega dela, projektnega dela, si razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, za osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje.

Dostopnost