Delo svetovalne službe je namenjeno vsem dijakom in njihovim staršem.

Predstavlja jo psihologinja Brigita GRAHEK ŠOLAR.

Vsebina dela

  • vodenje vpisnih postopkov, svetovanje pri študijskih in poklicnih usmeritvah,
  • vodenje matične knjige,
  • delo z dijaki s posebnimi potrebami,
  • koordinacija dela z nadarjenimi,
  • pomoč pri preusmeritvah znotraj šole in med šolami,
  • pomoč pri učnih in vedenjskih težavah,
  • pomoč pri reševanju osebnostnih težav,
  • sodelovanje s starši, učitelji in razredniki,
  • sodelovanje s socialno službo in zdravstvenimi ustanovami,
  • sodelovanje pri šolskih projektih.
Dostopnost