Splošna matura

MATURITETNI PREDMETI

S splošno maturo dijaki programa gimnazija zaključijo izobraževanje. Obsega najmanj 5 predmetov, od tega so 3 obvezni in sicer:

  • Slovenščina
  • Matematika
  • Tuj jezik (angleščina, nemščina ali španščina)

V šolskem letu 2020/21 ponujamo na šoli naslednje izbirne predmete, od katerih dijak izbere 2 (lahko pa tudi 3):

  • tuj jezik (angleščina, nemščina, španščina)
  • Ekonomija
  • Filozofija
  • Fizika
  • Geografija
  • Kemija
  • Psihologija

Vse ostale splošne informacije o splošni maturi dobite na spletni strani RIC-a in na oglasni deski za splošno maturo v šoli.

PLAČILO IZPITOV NA SPLOŠNI MATURI

Maturitetne izpite plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja.

Kandidati plačajo:

24,00 € za posamezni izpit oz. 120,00 € za celo splošno maturo (znesek kandidati nakažejo Državnemu izpitnemu centru, glede na navodila na spletni strani RIC-a (www.ric.si) in 20,00 € za posamezni izpit oziroma 100,00 € za celo splošno maturo (ta znesek kandidati poravnajo preko TRR Srednje šole Črnomelj  št.:. SI 56 01100 603 0692860, sklic SI00 120000, koda namena GDSV in sicer  najkasneje pred pričetkom izpitov).

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpiti center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku splošne mature 2020.

INFORMACIJE

Informacije o splošni maturi, poklicni maturi in zaključnem izpitu lahko dobite na:

– tel. št. 07 30 51 667 ali na e naslovu:

– anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.

Dostopnost