Zaključni izpit

Dijaki programa oblikovalec kovin-orodjar opravljajo zaključni izpit iz 2. predmetov in sicer:

  • Slovenščina (pisni in ustni izpit)
  • Zaključno delo (izdelek in zagovor)

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNIH IZPITOV 2020

Spomladanski izpitni rok
8. junij ponedeljek 8.00 pisni del izpita iz slovenščine
9. junij torek 8.00 ustni del izpita iz slovenščine
10. junij sreda 7.30 zaključno delo – zagovor
24. junij sreda 9. 00 razdelitev spričeval
Jesenski izpitni rok
25. avgust torek 8.00 Pisni del izpita iz slovenščine
26. avgust sreda 8.00 ustni del izpita iz slovenščine
27. avgust četrtek 8.00 seja ŠIK za zaključno delo
28. avgust petek 12.00 razdelitev spričeval zaključnih izpitov

PLAČILO IZPITOV NA ZAKLJUČNEM IZPITU

Cena ustnega izpita ali zagovora na zaključnem izpitu je 34,00 € , pisnega pa 25,00 €. Izpite plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja. Ta znesek kandidati poravnajo preko TRR št. SI 56 01100 603 0692860, sklic SI00 120000, koda namena GDSV in sicer  najkasneje pred pričetkom izpitov.

Kandidat je lahko oproščen plačila zaključnega izpita, če predloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Več informacij o zaključnem izpitu dobite na spletni strani RIC-a.

INFORMACIJE

Informacije o splošni maturi, poklicni maturi in zaključnem izpitu lahko dobite na:

– tel. št. 07 30 51 667 ali na e naslovu:

– anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.

 

 

Dostopnost