Dijaki Srednje šole Črnomelj so se letos že četrto leto pri izbirnem predmetu ekonomija udeležili Evropskih statističnih iger, ki potekajo v 3 krogih, v organizaciji Statističnega urada Republike Slovenije. Z veseljem sporočamo, da se je ekipa MARREB-a, v kateri sta bili Marija Absec in Rebeka Tomc (obe iz 4. aG), uvrstila na odlično četrto mesto v državi v kategoriji 3. in 4. letnikov. Dijakinji sta pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Primerjava statističnih regij glede na odnos do okolja, mentorica je bila Anica Želježnjak. Tudi letos se bodo štiri ekipe, po dve iz vsake kategorije (A in B), od katerih je po eno iz vsake kategorije določila strokovna žirija, dve pa sta bili izbrani na podlagi prejetih glasov, zbranih z javnim glasovanjem preko Facebooka, udeležile evropskega finala.

Dijake izbirnega predmeta ekonomija pa 20. aprila 2021 čaka še državno tekmovanje iz ekonomije, ki bo tokrat potekalo na daljavo.

Mentorica Anica Želježnjak

(Obiskano 25 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost